MXGS-795 - 麻生希2015年番号 風俗ちゃんねる42 麻生

MXGS-795 - 麻生希2015年番号 風俗ちゃんねる42 麻生

 凡患一切痈肿无头,以葵子一粒,新汲水吞之,须臾即破。江如形状,出没鼻中为声。

通九窍略亚菖蒲,和百药不让甘草。玻璃即水精珠,似玉安心明目,每着奇功。

又阳主动,鸡初鸣两翅先内容:\r野鸡\pj451.bmp\r\r鸡\pj451a.bmp\r\r锦鸡\pj452.bmp\r\r竹鸡\pj452a.bmp\r味酸,气微寒。磁钵擂细,清水淘匀。

倘遇老弱之人,若服此新出火者,其火毒金毒相扇,又挟香热药之毒,虽有接伤之功,然燥散之祸,甚于刀剑。又作摩积之膏,专却小儿百病。

习以成俗,受此气悍之祸莫救,哀哉!内容:\r代赭石\pj412.bmp\r味苦、甘,气寒。故古云薤露之言,以光滑难贮之义。

毒热腹满心烦黑汗,水研灌之即差。主癫痫发狂,镇心气退热。

Leave a Reply